CATALOGUE DES ARBRES

CdA_cover

eng
A songlike sweetness pours from the forest
With humid smell of breathing boughs,
The mist-shrouded ravine trembles with echoes of songs.
There’s not a bird to be seen – that’s the air singing!…
A shower of swerteling mists flies past
While my soul amidst azure embers
Seem to rustle at the touch of magic
There’s not a soul to be seen – those are trees rustling
B. Leśmian: „Sonnet”

… and the trees, like earth’s wistful sighs to the sky
K. Janiszewska

Trees are like the only one art – music. (…) Our emotions are in their shape, change and sound
S. Żeromski

When poets and writers declare their enchantment for the forms of nature, they often use musical terms as methaphores. Visual artists’ creations often resemble graphic partitas , when recapturing the rhythms of landscapes. Confirming, in a way, these musical intuitions, composers write great music deeply inspired by birdsongs, wind rustlings, seawaves repetitions etc. Making „Cataloguge de Arbres” my ambition was to join this broad artistic movement devoted to nature phenomena and find my own way to describe trees: their forms, athmosphere and mistery. I have started with „open air” recordings, capturing mainly leaves’ rustlings from different distances, in different locations and whether conditions. This collection of nature recordings was transformed into kind of „organic drone” and become a main background for instrumental and voice improvisations, My initial inspiration here was Olivier Messiaen’ bird songs transcriptoins for piano – the composer’s work title „Cataogue d’oiseaux” I have paraphrased on my album . A piano, clarinets, violin and percusion parts, performed by the Kwartludium ensamble ,were electronically processed, and afterwards all this electroacoustic material was turned into a collection of 8 soundscapes – forgotten songs performed secretly by my beloved trees.

Catalogue des Arbres
Touch # TO:94
Digifile – CD & Download – 8 tracks – 46:06

composed/produced/recorded by Michal Jacaszek
Kwartludium: instrumental improvisations
Dagna Sadkowska- violin
Michał Górczyński – clarinets
Piotr Nowicki – grand piano
Paweł Nowicki – vibraphone and percussions
www.kwartludium.com

pl
Pieśniowa słodycz z lasu się wylewa
Z wilgotną wonią dyszących konarów,
Echami pieśni drży omszony parów.
Nie widać ptaków-to powietrze śpiewa!…
Znojnych całunków przelata ulewa,
A dusza moja śród błękitnych żarów,
Zda się szeleści pod dotknięciem czarów,
Nie widać duszy – to szeleszczą drzewa!…
B. Leśmian „Sonet”

… i drzewa, co są jak westchnienia ziemi o niebie K. Janiszewska

Drzewa są podobne do jedynej sztuki – do muzyki. (…) wzruszenia nasze są w ich kształcie, zmianach i szumiStefan Żeromski

Kiedy poeci manifestują swój zachwyt dla form natury, często jako metafor używają terminów muzycznych. Dzieła artystów sztuk wizualnych przypominają graficzne partytury, kiedy odtwarzają rytmy krajobrazu. Niejako na potwierdzenie tych muzycznych intuicji, istnieje bardzo wielu kompozytorów którzy swoją twórczość całkowicie poświęcili naturze, głęboko inspirując się śpiewem ptaków, szmerem wiatru, powtarzalnym ruchem fal. Kiedy powstawał pomysł na „Catalogue des Arbres”, moją ambicją było przyłączenie się do tego szerokiego ruchu artystycznego, ściśle odwołującego się do inspiracji otaczająca przyrodą, i znalezienia własnego brzmienia by opisać drzewa – ich formę, zmianę , tajemnicę. Rozpocząłem od nagrań w plenerze, próbując zarejestrować szum liści różnych gatunków drzew, oraz inne fenomeny dźwiękowe przyrody – przy różnych warunkach pogodowych. Zebrany materiał po studyjnej obróbce stał się rodzajem „organicznego dronu” i zarazem tłem dla muzycznych improwizacji. Moją „wyjściową” inspiracją była twórczość francuskiego kompozytora Oliviera Messiaena, i jego fortepianowe transkrypcje ptasich śpiewów („Katalog Drzew” to sparafrazowany tytuł kompozycji Messiaena pt. „Katalog Ptaków”) . Partie fortepianu, perkusjonaliów, skrzypiec i klarnetu wykonywanych przez zespół Kwartludium, a także partie wokalne w wykonaniu chóru 441Hz, zostały w części poddane elektronicznej obróbce, i zaaranżowane wraz z nagraniami terenowymi, tworząc zestaw ośmiu pejzaży dźwiękowych – ukrytych, szemrzących pieśni moich ukochanych drzew.

Catalogue des Arbres
Touch # TO:94
Digifile – CD & Download – 8 tracks – 46:06

Kompozycje, produkcja, nagranie – Michał Jacaszek
Kwartludium: improwizacje
Dagna Sadkowska – skrzypce
Michał Górczyński – klarnety
Piotr Nowicki – fortepian
Paweł Nowicki – wibrafon, perkusjonalia
www.kwartludium.com

YouTube Preview Image

All reviews here:

http://touch33.net/catalogue/to94_michal_jacaszek_with_kwar.html