2084

dir. Michał Siegoczyński
prod. Teatr na Woli , Warszawa 2013

EN

PL