Płatonow

dir. Agnieszka Korytkowska-Mazur
prod. teatr im. osterwy, Lublin 2013

EN

PL