Ile Za Sztukę/How Much For Art 2023

dir Andrzej Miekus
prod: Vittelloni Films
music: Jacaszek

EN

Art, auctions, huge valuations of individual works, and an enigmatic market. The inaccessibility of the world of art and its business mechanisms, which are incomprehensible to many, have always captured the imagination. However, the incredible growth of interest in buying art in Poland in recent years has caused the veil of mysticism to slowly fall. “How much for art?” takes a look at the Polish art market, which, along with the systemic transformation, has transformed from a marginal and antiquated curiosity to a modern, professional machine that opens the doors of success to some of the youngest generations of artists that were inaccessible to their predecessors.

PL

Sztuka, aukcje, ogromne wyceny poszczególnych dzieł, enigmatyczny rynek. Niedostępność świata sztuki i jej niezrozumiałe dla wielu mechanizmy biznesowe od zawsze działają na wyobraźnię. Jednak niesamowity wzrost zainteresowania kupnem dzieł w sztuki w Polsce w ostatnich latach spowodował, że kurtyna mistycyzmu musi powoli opadać. ”Ile za sztukę”? to spojrzenie na polski rynek sztuki, który wraz z transformacją ustrojową przemienił się z marginalnego i przaśnego kuriozum do nowoczesnej, profesjonalnej maszyny, otwierającej niektórym artystom najmłodszego pokolenia wrota sukcesu niedostępne dla ich poprzedników.