PROJECTS

VERSES//PHRASES  – JACASZEK/LUCZAK/FERREIRA for Transvizualia Festival 2011, Gdynia, Poland

Sylwek Łuczak – scenography, live visuals; Magna Ferreira – vocal 

en  This project in an adaptation of English and German metaphysicalpoetry (Blake, Herrick, Novalis, Hopkins), it is an attempt of integration of music and words. But most of all it is a kind of experimental, new multimedia poetry, in which all elements construct one spectacle.

pl Strofy//Frazy to adaptacja angielskiej i niemieckiej poezji metafizycznej (Blake, Herrick, Novalis, Hopkins), to próba integracji muzyki i obrazu ze  słowami, ale przede wszystkim rodzaj eksperymentalnej poezji multimedialnej, w której wszystkie elementy stanowią jednolitą strukturę i przypominają spektakl teatralny. Głównym bohaterem są tu słowa poezji – ich znaczenie, ale także forma plastyczna oraz brzmienie, kształtowane na żywo podczas występu.

LEM KONZEPT – Jacaszek, feat. Niko Niakas

en LEM KONZEPT comes from fascination of fairy tales and Stanislaw Lem literature. The „Robot fairy-tales”  has very original form; it is a story of electronic maschines and cosmic civilisations told with an old fairy-tale style. LEM KONZEPT repeats this idea in a sound domain – electronic and industrial sounds are mixed with dreamful, fairy-tale melodies.pl LEM KONZEPT, narodził się z fascynacji bajkami i poetyką pisarstwa Stanisława LEMA. To rodzaj parasłuchowiska, impresja na temat utworu Lema, w którym historie elektronicznych maszyn i kosmicznych cywilizacji opowiedziane są w poetyce starodawnych baśni. W LEM KONZEPT elektroniczne i  techniczne brzmienia łączą się z rozmarzonymi, bajkowymi harmoniami.

STANY ZŁOŻONE  comissioned work for Wybrzeze Sztuki Festival 2008 / Teatr Wybrzeże

Stefan Wesołowski – string arrangements, Antek Grzybek – live visuals,
String quintette:  Stefan Wesołowski – violin, Dariusz Prystasz – violin, Michał Markiewicz – viola, Anna Śmiszek-Wesołowska – cello, Sebastian Wyszyński – contrabass.

YouTube Preview Image

KOMPLETA  album 2008
Stefan Wesołowski – compositions, arrangements, featuring Jacaszek: electronic arrangments

YouTube Preview Image
kompleta

Breviary prayer for two voices and string quartet // Modlitwa brewiarzowa na dwa głosy i kwartet smyczkowy
Stefan Wesołowski, Maja Sieminska – vocal,
Robert Kwiatkowski – I violin,
Julia Ziętek – II violin,
Michał Markiewicz – viola,
Ania Wesołowska – cello